מאמרים

מחקר מגלה – שיקום שריר ועור בטיפול בנפגעי עמוד שידרה, פגיעה חלקית Incomplete SCI , בשימוש בטכנולוגית גירוי חשמלי פונקציונאלי FES.

מאת: ויויאן אלכסנדר

בירחון מחקרים נוירולוגיים Neurological Research (1) התפרסמו תוצאות שימוש בטכנולוגית גירוי חשמלי פונקציונלי FES , פתרונות השיקום תוצרת ביונס BIONESS מהוות חלק מטכנולוגיה זו(2).

במחקר נעשה שימוש בפתרון FES במשך שנתיים במטופלים הסובלים מפגעה לא מלאה בחוט השידרה Incomplete SCI. מטופלי המחקר עשו שימוש בטכנולוגית FES בבית.

המחקר מצא החזרת נפח לשריר הארבע ראשי Quadriceps  המדולל כתוצאה מהפגיעה, ומכאן השיב בחיוב על השאלה האם שימוש ממושך בשימוש בטכנולוגית FES ישמור / ישקם נפח שריר ובכך יגדיל פוטנציאל השימוש בו ואף שיפור ושיקום ההליכה. בנוסף מענין מאד לראות במחקר זה את ההתעמקות בבריאות העור. המחקר מוכיח החזרת העור למצב המיטבי. עור שאינו בריא יוסיף התמודדות נוספת בטיפול בנפגעי עמוד שידרה, ומהווה אתגר נוסף שאף עלול ליצר למסלול ממשוך של טיפולי עור, התערבויות תרופתיות וכו'.

 

1.      Neurol Res. 2018 Apr;40(4):277-282. doi: 10.1080/01616412.2018.1436877. Epub 2018 Feb 15.

2.      Giovanna Albertin, Christian Hofer, Sandra Zampieri, Michael Vogelauer, Stefan Löfler, Barbara Ravara, Diego Guidolin, Caterina Fede, Damiana Incendi, Andrea Porzionato, Raffaele De Caro, Alfonc Baba, Andrea Marcante, Francesco Piccione, Paolo Gargiulo, Amber Pond, Ugo Carraro & Helmut Kern (2018) In complete SCI patients, long-term functional electrical stimulation of permanent denervated muscles increases epidermis thickness, Neurological Research, 40:4, 277-282, DOI: 10.1080/01616412.2018.1436877